Kolektor Worldwide

Pobuda za podaljšanje delovnega časa

06.10.2004

Dne 6. oktobra smo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Združenje delodajalcev Slovenije naslovili predlog pobude za spremembo zakonodaje v zvezi s podaljšanjem delovnega časa.

Namen predlaganih sprememb zakonov je uvedba instituta, ki bo delojemalcem v izjemnih primerih omogočal podaljšanje delovnega časa z nižjo davčno obremenitvijo dela v podaljšanem delovnem času, s ciljem dviga produktivnosti ter izboljšanja konkurenčnosti podjetja in posledično dolgoročno ohranitve delovnih mest. Ob hudih cenovnih pritiskih azijske konkurence vidimo povečanje delovne učinkovitosti kot nujo za slovensko industrijo, ki proizvaja izdelke z nizko dodano vrednostjo. Glede predloga za podaljšanje delovnega časa smo pred tem s strani sindikata v podjetju prejeli pozitivno stališče. Z našo pobudo smo seznanili tudi Gospodarsko zbornico Slovenije in Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije.

Več si lahko preberete v sporočilu za javnost. "

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.